Disclaimer

De woningen in de Noorderstreek maken onderdeel uit van het woningfonds van Bouwinvest (voluit: Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund). Hierin zijn ca. 15.500 huurwoningen in Nederland ondergebracht. Bouwinvest belegt in vastgoed namens pensioenfondsen. Naast een woningfonds beheert Bouwinvest een winkelfonds en een kantorenfonds. Bij Bouwinvest is de huurder het uitgangspunt. We besteden niet alleen veel aandacht aan de gebouwen, maar ook aan bijvoorbeeld de woonomgeving. Wij ontwikkelen of kopen woningen (in een omgeving) waarin men graag wil wonen. Daarbij maken we gebruik van de kennis die we hebben van onze bestaande huurders. Deze kennis stelt ons in staat om onze woningen steeds beter aan te laten sluiten bij de woonbehoeften van (toekomstige) bewoners. Bouwinvest heeft haar verhuurzaken en het beheer (bijvoorbeeld klein onderhoud) van de woningen ondergebracht bij vaste samenwerkingspartners. Met vragen of voor informatie over de woning kunt u het beste contact opnemen met de makelaar of woningbeheerder. Wilt u meer weten over onze organisatie, kijk dan op:www.bouwinvest.nl.

Aan deze website van Bouwinvest wordt de uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod aan informatie te geven. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Bouwinvest neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Copyrights

Alle rechten worden voorbehouden. De inhoud (waaronder doch niet beperkt tot tekst, foto’s en logo's) op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Bouwinvest worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand en/of openbaar worden gemaakt en/of (delen) gebruikt worden voor andere websites of enige andere toepassingen in welke vorm dan ook.